Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Еднаж когато блестеше простора
534. Еднаж когато блестеше простора
Tab. 18
1. Еднаж, когато блестеше простора,
А грехът тук бе кат тъмна нощ чер,
Господ от дева роди се в обора, -
Всред нас живя. Той е моят пример!
    Живя - люби ме, умря - спаси ме,
    Чрез смърт дълга ми бе скъпо платен,
    Но Той възкръсна и увери ме,
    Че пак ще дойде във слава за мен.

2. Еднаж по пътя Голготски тъй стръмен
Господа водеха всред прах и зной:
Там във агония, презрян и отхвърлен
На кръст умря. Изкупител е мой!
    Живя - люби ме и пр.

3. Еднаж във гроба тело Му лежеше, -
Там то намери от мъки покой,
Ангелът зорко до стражата бдеше
С надежда славна. Спасител е мой!
    Живя - люби ме и пр.

4. Еднаж разбиха се връзките тленни,
С трясък открит бе и гробния вход,
Ад и смъртта бяха вечно сразени
Исус възкръсна! Той е мой Господ!
    Живя - люби ме и пр.

5. Скоро небето ще блесне със слава,
Господ ще дойде с архангелски глас!
Всите спасени ще вземе тогава.
Той е мой Цар, мой Приятел и Спас!
    Живя - люби ме и пр.