Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Само във Теб, Исусе мой
531. Само във Теб, Исусе мой
Пес. стр. 29
1. Само във Теб, Исусе мой,
Намирам радост и покой,
С нищо не може се сравни
Мирът, що даваш Ти.
    Светски наслади от всеки род
    В края не дават никакъв плод,
    Само във Тебе трайно е все, -
    Само във Теб, Христе!

2. Само в Теб има светлина,
Тя свети като фар в нощта
И води стъпките мои
Над бурните вълни.
    Само във Теб когато съм скрит,
    Аз съм закрилен, като със щит,
    От изкушения дене, ноще, -
    Само във Теб, Христе!

3. Само във Теб през мрачни дни,
Кат няма слънце, ни звезди,
Аз уповавам и нощя,
Пея на Теб хвала.
    Само във Теб, всред всички беди
    Скърби изчезват, мракът лети,
    Имам надежда и съм добре, -
    Само във Теб, Христе

4. Само във Теб! Живота Свой
Даде за мен, да бъда Твой.
От вси петна изми в Кръвта
Грешната ми душа.
    Само във Теб се радвам сега,
    С вяра вървя, но скоро и тя
    Ще се изпълни горе в небе, -
    Само във Теб, Христе!
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:52
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:52
Ноти