Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Уповавам на Христа
530. Уповавам на Христа
Пес. стр. 28
1. Уповавам на Христа
Всред изпитни, всред изпитни,
Той за мен е всякога
По-мил от вси, по-мил от вси.
    Исус за мен е тъй мил сега,
    По-мил ще е през вечността.
    С любовта Си ме плени, -
    по-мил от вси, по-мил от вси.

2. Ще ме води ден след ден
Чрез Духа Си, чрез Духа Си
Той ще стане тъй за мен
По-мил от вси, по-мил от вси.
    Исус за мен и пр.

3. Слаб съсъд не ще презре, -
Ще ме крепи, ще ме крепи,
Господ благ и верен е, -
По-мил от вси, по-мил от вси.
    Исус за мен и пр.

4. Знам, ще срещна във небе
Близките си, близките си
Но Исус за мен ще е
По-мил от вси, по-мил от вси.
    Исус за мен и пр.