Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Тук на земний бряг стоиме
523. Тук на земний бряг стоиме
Х. П. 106
1. Тук на земний бряг стоиме,
А зад бурната река
Нов живот ще наследиме
В царството на Вечността!
    С вяра жива нека бдиме,
    Имаме Вожд през Йордан,
    Нему да се довериме -
    Той привожда в Ханаан!

2. Слънчев блясък отразява
Светият Йерусалим,
Песен чудна се долавя
На език неизразим!
    С вяра жива и пр.

3. Вече множество светии
Стигнаха оназ земя,
Тука чакаме и ние
Да преминем у дома!
    С вяра жива и пр.
    
4. Смъртен мрак е над реката,
Но зад тая тъмнота
Ще се радва веч душата
На блаженство със Христа!
    С вяра жива и пр.