Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Ах колко радост там!
520. Ах колко радост там!
Х. П. 233
1. Ах радост чака в небеса
Спасените сърдца,
Когато, верни тук до край,
Преминат в Божий Рай.
    Там где дървото на живот
    Цъфти и дава чуден плод,
    Спасените от таз земя
    Ще бъдат със Христа.
        Ах колко радост там,
        Радост там, радост там!
        Ах колко радост там
        Приготвил е Бог нам!
        Там где безбройни множества
        Възпяват Спаса наш Христа,
        Ще пеем там и ний със тях
        Изкупени от грях .

2. По тесен път любезний Спас
В небето води нас,
И който Него не следи
Съвсем ще заблуди.
    О, нека в този път вървим
    Макар тук скърби да търпим,
    Но горе в дома на Отца
    Изчезва веч скръбта.
        Ах колко радост там и пр.

3. Христос възкръсна! И тогаз
Тържествен беше час,
Във светлите Си небеса
Очаква нас сега.
    О братя, вярвайте до край -
    Ще бъдем с него ний във рай,
    След малко скърби в таз земя
    Ще стигнем у дома.
        Ах колко радост там и пр
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:39
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:39
Ноти