Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Идеш ли?
52. Идеш ли?
С. П. 528
1. Пътуваме ний към Дома,
Идеш ли с нас и ти?
Да хвалим там Спасителя;
Идеш ли с нас и ти?
Мнозина веч са стигнали,
И тамо са свещеници
И царие на Бога си.
Идеш ли с нас и ти?

2. Там всичко е виделина;
Идеш ли с нас и ти?
Преминала е веч смъртта;
Идеш ли с нас и ти?
Там всичките са весели,
Там всите са победници,
И ний ще носим там венци;
Идеш ли с нас и ти?

3. Прост е и прав небесний път;
Идеш ли с нас и ти?
Намерва го най-простият;
Идеш ли с нас и ти?
"Покай се", рече Спасът ни,
"Дигни си кръста и върви
След Мене, и спасен бъди. "
Идеш ли с нас и ти?

4. Дано мнозина да рекат:
"Идем с вас ний завчас,
Да ходим по небесний път,
Идем с вас ний завчас;
Да се спасим от гибелта,
Да видим Спаса наш Христа,
Да хвалим него всякога,
Идем с вас ний завчас".
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:35
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:35
Ноти