Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Дом има неръкотворен
519. Дом има неръкотворен
Пес. стр. 19
1. Дом има неръкотворен,
Вечен на небеса,
Готов за всекиго спасен
От нашата земя.

2. В колиба тук привременно
Населени сме ний,
Тленно е туй селение
И ще се развали.

3. Но Бог друг дом е съградил,
Вечен за нас, и нам
Своята воля е явил
Да бъдем с Него там.

4. С благодатта Си за небе
Нас годни прави Той,
И тук за обручение
Ни дава Духа Свой.

5. Ний тука с вярване вървим
Сега в чужда земя.
Дай, Отче, да се въдворим
При Тебе, у дома!

6. Сладко ни е да вярваме,
Но стeнем тук в плътта,
За нас е много по-добре
Да бъдем с Господа.
2 Коринтяни 5: