Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Как дните ни летят напред
516. Как дните ни летят напред
Х. П. 240
1. Как дните ни летят напред,
Несетно с бързина,
Един след други се редят,
Отиват в вечността.
    Час след час и ден, след ден,
    Наближава край блажен,
    Ще се чуе тръбний глас
    И ще дойде наший Спас.

2. Когато дойде и за мен
Призовка от Отца,
Къде ще ида в онзи ден
Туй зная от сега.
    Час след час и пр.

3. Сърдечно вярвам, че това
Ще бъде Божий зов,
Не се страхувам от смъртта,
Аз съм во век Христов.
    Час след час и пр.

4. Христе, в последния ми час
по-близо Ти бъди,
Между слугите Си тогаз
И мене помени.
    Час след час и пр.