Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Призови Христа на помощ
512. Призови Христа на помощ
Х. П. 153
1. Призови Христа на помощ,
Бедний грешниче, сега,
Той дарява мир и радост
И живот през вечността.
    Сам Исус, наший Спас
    Всякога пребъдва с нас.

2. Призови туй чудно име,
Както син зове Отца,
Във беда и изкушение
Искай сила от Христа.
    Сам Исус и пр.

3. "Исус"! колко укрепява
Това име нас всегда,
Нам радости много дава
В трудний път към небеса.
    Сам Исус и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:35
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:35
Ноти