Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Сее се семе тук
505. Сее се семе тук
Х. П. 65
1. Сее се семе тук на ранина,
Сее се семе в пека на деня,
Сее се семе на пладнина,
Сее се семе и вечерта.
Как ще е жетвата? (2)
    Сее се в светъл и в сумрачен час,
    Сее се в сила и в немощ от нас,
    Прибрана тук или горе в небе -
    Всякога верна жетвата ще е!

2. Сее се семе в трънлива земя,
Сее се семе на пътя, в страна,
Сее се семе и в черни бразди,
Сее се семе и по скали.
Как ще е жетвата?(2)
    Сее се в светъл и пр.

3. Сее се семе на скръб и тъга
Сее се семе на мъки сега,
Сее се семе на срам и грях -
Сее човек със делата си тях.
Как ще е жетвата? (2)
    Сее се в светъл и пр.

4. Сее се семе във труд и борби,
Сее се семе със много сълзи,
Сее се с вяра до славния ден -
Верний тогава ще е блажен.
Как ще е жетвата? (2)
    Сее се в светъл и пр.
Лука 8:4