Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало О Боже, съхрани
502. О Боже, съхрани
Х. П. 207
1. О, Боже, съхрани! Мен съхрани!
Да бъда верен Теб през всички дни,
Светите Си Слова
    Дай в моите уста!
    Боже мой, съхрани! Мен съхрани!

2. Дай мъдрост във ума, в сърце - любов,
И във душата ми - Духа Христов,
С небесни добрини
    Богато мен снабди,
    Боже мой, с съхрани! Мен съхрани!

3. Дай да разнасям вред тези слова,
За подвига Христов, за любовта,
Мен врагът ще следи, -
    Но близо Ти бъди,
    Боже мой съхрани! Мен съхрани!

4. Ако гонения тук претърпя
Боже, помагай ми да устоя!
Верен на Теб слуга
    Да бъда всякога,
    Боже мой съхрани! Мен съхрани!