Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Дойдете, уморени вий
50. Дойдете, уморени вий
С. П. 408, Д. П. 138
1. Дойдете, уморени вий
И натоварени, при Мен;
Почивка намерете вси:
Който дохожда е блажен.

2. Призовката се праща вам;
Где ще намерите покой?
Исус ви казва: "Ще ви дам
Прощение и мира Свой.

3. "Вземете Игото Мое
И научете се от Мен;
Светското иго тежко е,
Но Аз съм кротък и смирен.

4. "Моето иго благо е;
Блажен ходещий в Моя път;
Нему товарът Ми ще е
Лек чрез Моята благодат".

5. Исусе, с вяра идем ний
И Тебе, както ни зовеш,
Предаваме душите си,
За да ни водиш както щеш.
Матей 11:28
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:01
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:01
Ноти
Композитор
Лоуел Мейсън