Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Слава, почест и хваление
5. Слава, почест и хваление
С. П. 94, Д. П. 368
1. Слава, почет и хваление
Богу все кой е създал!
Той за нашето спасене
Кръстна смърт е пострадал.

2. Агнец, в жертва отредений
Греховете на света
Ти на Себе Си понесе;
Нас изкупи от смъртта.

3. Людете Твои простени
Чрез кръвта Ти, Спасе наш,
Веч сме с Бога примирени,
Рай отворен пак за нас.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/00:52
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/00:52
Ноти
Композитор
Дариъс Джонс