Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Вземи ме за ръката
498. Вземи ме за ръката
Х. П. 71
1. Вземи ме за ръката,
О Господи,
В пътеката Си света
Мен Ти води,
    Самичък тук не мога
    Да ходя аз, -
    Пази ме, Боже, моля,
    През всеки час!

2. Със сила укрепи ме
За вси борби
И вярно Ти пази ме
Всред изпитни,
    Христе, дойдох със вяра
    При кръста Твой,
    Почивка да намеря
    За духа свой.

3. Понякога отслабвам, -
Напада мрак,
Но тихо уповавам
На Тебе пак:
    Вземи ме за ръката,
    О Господи,
    В пътеката Си света
    Ме Ти води.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:30
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:30
Ноти