Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Чуй молбата ми, Христе
495. Чуй молбата ми, Христе
Х. П. 126
1. Чуй молбата ми, Христе,
Като Твое аз дете,
Моля Сам ме Ти води
И по пътя ми свети.
    Сам води ме,
    Спасе, в тази мрачина.
    О, води ме за ръка,
    Да не би да заблудя!

2. Грях когато ме лъсти,
Боже Ти ме упази,
Дай да бъда всякога
Скрит под Твоите крила.
    Сам води и пр.

3. Теб, Спасителю Христе,
С вяра следвам към небе,
Там със чадата Твой
Ще Те гледам както Си.
    Сам води и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:49
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:49
Ноти