Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало От всите силни ветрове
493. От всите силни ветрове
Пес. стр. 13
1. От всите силни ветрове,
От всяка буря и беда
Има добро прибежище
В Престола на Благодатта.

2. С елей на радост там Исус
Помазва нашата глава,
И Своя мир дарува нам
В Престола на Благодатта.

3. Отдалечени и да сме,
Приятел от приятеля,
Пак дух със дух се срещаме
В Престола на Благодатта.

4. С крила като орлите, там
Възлязваме от таз земя,
И Рай се приближава нам
В Престола на Благодатта.
Числа 10: