Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Какъвто си ела
49. Какъвто си ела
С. П. 300, Д. П. 133
1. Какъвто си, без здравие
Душевно и без доброта,
И без способност за Небе,
О грешниче, сега ела.

2. Христос е взел на Себе Си
Греха ти, твоята вина,
Твоите скърби и злини:
Окаян грешниче, ела.

3. Не уповавай на тоз свят:
Светът покой не може да:
Мир вечен дава Спас разпят -
При Него, грешниче, ела.

4. Ела сега, товара си,
Греха си, тежката вина,
При кръста Негов остави;
Загубен грешниче, ела.

5. Търси Христова благодат,
Печалбата вмени щета;
Тъй ставаш истински богат:
О беден грешниче, ела.

6. Духът те кани, грешниче;
Теб кани и Невястата:
Може да дойде който ще;
И Спасът казва ти: "Ела!"
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:59
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:59
Ноти
Композитор
Уилям Брадбъри