Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Нека радваме се, братя
486. Нека радваме се, братя
Х. П. 220
1. Нека радваме се, братя,
Да отхвърлим всеки страх,
Нас Христос прие в обятия
И закриля ни от грях.
    Братя, радвайте се в Бога
    За светите Му дела,
    И сърдечно, без тревога,
    Възхвалявайте Христа.

2. Нявга смърт и гняв ужасно
Нас страшаха всеки час,
Но Христос дойде и властно
От смъртта избави нас.
    Бяхме ний във дрипи бедни,
    Днес богати сме в Христа,
    Той съкровища безценни
    Е приготвил в небеса.

3. Ний кат слепи, в мрак греховен
Лутахме се по света,
Лъч небесен, лъч духовен
Нашите души огря.
    Ако скърби, изкушения
    Бог допусне тук за нас,
    С вяра силна вси съмнения
    Ще надвием ний тогаз.

4. Сред беди и изпитане
Тайно в нашите сърдца.
Нека с тихо уповане
Се облегнем на Отца.
    С тази радост съвършенна
    Сам Христос ни изпълни,
    Нищо в цялата вселенна
    Нея няма да смени.
Псалми 33:1
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:44
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:44
Ноти