Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Откак Исус дойде
485. Откак Исус дойде
Пес. стр. 16
1. О, чуйте тоз разказ
Как в мен се Бог всели,
Как сетих в себе си тогаз,
Че ме развесели,
И как чудесно в мен
Живот и мощ изля,
И как се нощта превърна в ден,
Откак Исус дойде!
    О, ден благословен!
    Най-светъл и най-блажен!
    В сърцето ми Христос живей
    И кат сияйното слънце грей!
    Грехът ми бе червен -
    Бях паднал, опетнен,
    Но всичко това вече отлетя,
    Откак Исус дойде!

2. До този светъл ден,
От мрак бях окръжен.
За малко нещо се гневях,
Потъвах в страшен грях!
Усмивка нямах аз
До онзи славен час,
Но станах любезен кат дете -
Откак Исус дойде!
    О, ден благословен и пр.

3. . Откак Исус дойде!
В световното туй море,
От сломен кораб
Преминах във здрав чудно хубав аз,
Приготвен от Христа,
Напътван от Духа!
И плувам към светлото небе -
Откак Исус дойде!
    О, ден благословен и пр.

4. Да, Спас мой щом дойде -
Откак в мене заживя,
Помага ми във пътя мой.
О, славен защитник Той!
Във волята Му аз
се вслушвам от тогаз,
И щом изработя моя дял,
Ще свърша свойта цел!
    О, ден благословен и пр.
Йоан 14:18