Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало О, Агнец Божий!
483. О, Агнец Божий!
Х. П. 150
1. О, Агнец Божий, Ти смърт за нас прие
И победи врага - Тебе хвала Христе!
Сам със кръвта Си грешний свят изкупи
И чрез страдания тежкий дълг изплати.
    А на Голгота в последний час
    Ти възгласи: "Веч свърши се!"

2. Ти Слово на живот, мир, радост си за нас,
О, вечна Канаро, опора всеки час,
Христос Самичък с Отца ни примири
И опрощение на всички подари.
    Той на Голгота в последний час
    Сам възгласи: "Веч свърши се!"

3. О, Слово мощно, врага Ти победи,
Във изкушения слабия защити,
С милост привлече блудния у дома,
С кръвта Си го изми и чудно оправда.
    Ти на Голгота в последний час
    Туй възгласи: "Веч свърши се!"

4. Христе Исусе, за любовта Твоя
Сега и вечно ще пея Теб хвала,
В раните Твои скрит съм и защитен,
Ти верен бе за нас, дай верност и на мен!
    Там на Голгота в последний час
    Ти възгласи: "Веч свърши се!"
Йоан 19:30
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:53
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:53
Ноти