Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Изкупен - о, истина чудна!
482. Изкупен - о, истина чудна!
Sp. S. 16, Tab. 209
1. "Изкупен" - о, истина чудна!
Спасен чрез кръвта на Христа,
Чрез милостта Божия безкрайна
Съм Негово чадо всегда.
    Спасен, спасен!
    Спасен чрез кръвта на Христа
    Спасен, спасен!
    На Бога съм чадо всегда!

2. Спасен и щастлив съм в Исуса,
Сърцето ми пее хвала,
Присътствието чудно на Спаса
Във себе си чувствам сега.
    Спасен, спасен! и пр.

3. Обичам аз моя Спасител
И хваля Го тук всеки ден,
Възпявам тоз чуден приятел
Той все и во все е за мен.
    Спасен, спасен! и пр.

4. Ще видя Исуса във Слава
Кат мощен Цар на небеса -
Тоз що ме всегда направлява
И песни ми дава в нощта.
    Спасен, спасен! и пр.

5. Венец е приготвен за мене
В небесния дом на Отца,
Христос ще вземе при Себе
Със Него да бъда всегда.
    Спасен, спасен! и пр.
1 Петрово 1:23
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:38
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:38
Ноти