Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Бог нас от гибел спаси
480. Бог нас от гибел спаси
Х. П. 248
1. Слушайте блага вест за Любовта,
Най-дивен разказ за вси:
"Бог нас навеки прости чрез Христа,
    Бог нас от гибел спаси. "
    Бог нас от гибел спаси (2)
    Да, Бог нас навеки прости чрез Христа,
    Бог нас от гибел спаси.

2. Ако ли мъчи ви в тягостен час,
Грехът на минали дни,
Вярвайте твърдо таз повест тогаз:
"Бог нас от гибел спаси".
    Бог нас от гибел спаси и пр.

3. Ако надвие по нявга скръбта
И всеки плам угаси,
Ето надежда: чрез Спаса Христа -
Бог нас от гибел спаси.
    Бог нас от гибел спаси и пр.

4. Ако ли тежка съблазън в света,
Слабия поглед смути,
Нека повтарят се тия слова:
"Бог нас от гибел спаси".
    Бог нас от гибел спаси и пр.
Ефесяни 2:5
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:24
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:24
Ноти