Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Под скъпата кръв на Христа
479. Под скъпата кръв на Христа
Sp. S. 99
1. О, Боже, дръж душата ми
Под скъпата кръв на Христа,
Греха, страха ти отнеми, -
Дръж ме ти под Кръвта
    Под скъпата кръв на Христа,
    Под извора на светостта
    Дръж ме, Боже, Ти всякога
    Чист и омит в Кръвта.

2. Убежище за грешници
Е скъпата кръв на Христа,
Спасен"е дава Бог на вси
Чрез кръвта на Христа.
    Под скъпата кръв и пр.

3. С Духа си мене изпълни;
Дръж ме всегда ти под Кръвта
Ще служа теб всички дни, -
Дръж ме ти под Кръвта.
    Под скъпата кръв и пр.

4. Мир, радост ще намериш ти
Под скъпата кръв на Христа,
Небесна благодат цари
Тук само под Кръвта.
    Под скъпата кръв и пр.

5. Нас освещава Дух Светий
Чрез скъпата кръв на Христа,
Греха у нас Той чудно мий
Чрез кръвта на Христа.
    Под скъпата кръв и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:43
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:43
Ноти