Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Ще стана по-бял от снега
478. Ще стана по-бял от снега
Х. П. 145, Tab. 34
1. Божий Син кръвта Си проля -
Извор на живот нам откри,
Кръстна смърт за нас претърпя,
С раните Си ни изцели.
Кат овца блуждаех в света,
Окол мене бе тъмнина.
Мен омий в кръвта Си сега -
Ще стана по-бял от снега.
    По-бял от снега (2)
    Мен омий сега във Кръвта -
    Ще стана по-бял от снега.

2. Трънений венец Той носи,
Подигравки за нас търпя,
Във агнония Той се моли
И със мъки страшни умря.
Нека Твойта кръв привлече
Мен по-близо към Теб Христе,
Мен омий в кръвта Си сега
Ще стана по-бял от снега.
    По-бял от снега и пр.

3. Отче, Тебе аз съгреших,
Но се кая сега в пръстта,
Своето сърце ти открих
И прибягвам веч под кръвта.
О, измий у мен всяк порок,
Във целителния тоз поток,
Мен омий в кръвта Си сега -
Ще стана по-бял от снега.
    По-бял от снега и пр.
Исая 1:18
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:58
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:58
Ноти