Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Блага вест се възвестява
477. Блага вест се възвестява
Х. П. 168
1. Блага вест се възвестява днес за вси:
Господ търси грешниците да спаси,
Своето сърце широко отвори,
Слънцето да грей пусни!
    Слънцето да грей пусни! (2)
    Своето сърце широко отвори,
    Слънцето да грей пусни!

2. Той дойде - за наший грях на кръст страда
И възкръсна - със това ни оправда,
Своето сърце широко отвори,
Слънцето да грей пусни!
    Слънцето да грей и пр.

3. Скиташ ли се тук самин, презрян от вси,
Знай, Исус и тебе търси да спаси,
Своето сърце широко отвори,
Слънцето да грей пусни!
    Слънцето да грей и пр.

4. Най-блажен е кой Христу се предаде,
Него щом възлюби, слава ще даде,
Своето сърце широко отвори,
Слънцето да грей пусни!
    Слънцето да грей и пр.

5. На земята мрачно е, но Бог слезна
И донесе нам небесна светлина,
Своето сърце широко отвори,
Слънцето да грей пусни!
    Слънцето да грей и пр.
Откровение 3:20
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:59
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:59
Ноти