Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Елате от душа да хвалим
471. Елате от душа да хвалим
Х. П. 24
1. Елате от душа
Да хвалим ний Отца;
Да пеем радостни псалми
Тук със изкупените вси,
Да пеем ний псалми
С изкупените вси.
    Елате да идем
    В чудния славен Сион!
    Да влезем с радост в Сиона, -
    Прекрасния град на Отца.

2. Не славят днес Христа
Тез що са във греха,
Но всички чада Божии
Въздават Богу похвали!
Чадата Божии
Въздават похвали.
    Елате и пр.

3. Там горе в небеса,
Във чудна светлина
Еммануил на Своя трон
Царува славно всред Сион,
Еммануил на трон
Царува всред Сион.
    Елате и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:44
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:44
Ноти