Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало При Исуса, уморений
47. При Исуса, уморений
С. П. 364, Д. П. 119
1. При Исуса уморений!
Скърби ли духът Твой;
Намери там облекчение
И покой.

2. Белезите виж в ребрата
На Спаса разпят,
На ръцете, на нозете, -
Рани пет.

3. Дали носи Той корона
Както царете? -
Ей, но виж, каква корона -
От тръне!

4. Ако ида аз след него,
Ще ли ме награди? -
Тук ще имаш труд, гонение
И сълзи.

5. Ако Му до край слугувам,
Що би ми дал Той? -
Мир небесен, вечна слава
И покой.

6. Да ли Той да ме приеме
Ще се отрече? -
Не, докле земя премине
И небе.

7. Верно ли благословява? -
Всите на света
Мъченици и пророци
Казват: "Да!". Амин.
Матей 11:28
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:34
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:34
Ноти
Композитор
Хенри Гаунтлет