Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Нека престанат плач и сълзи
465. Нека престанат плач и сълзи
С. П. 393, Д. П. 251
1. Нека престанат плач и сълзи:
Милият Спас при мене стои,
Тихо и нежно говори на мен,
Чувам гласа Му и ставам блажен.
    Божи святи ангели
    Стават ми съпътници,
    И Спасител мой е с мен,
Спасител, Спасител, Спасител мой е с мен.

2. Не се уплашвам вече от зло, -
Господ е с мене, все е добро,
Кога съм буден, когато спя,
Спасът е с мене, не се аз боя.
    Божи святи ангели и пр.

3. Земната радост кратка е, знам
Истински вечен мир има там,
Тука чрез вяра да ходя с Христа,
Там с Него вечно ще се насладя.
    Божи святи ангели, и пр.
Матей 28:20
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:33
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:33
Ноти
Композитор
Уилям Брадбъри