Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Малки дейци
455. Малки дейци
Д. П. 426
1. Малки пътници сме,
Ходим, ходим,
Пътници сме, ходим
Все напред.
    Всинца ходим в тесний път,
    Бягаме от лошият,
    Малки пътници сме
    Все напред.

2. Малки сме работници,
Ний се трудим,
Малки сме работници,
Трудим се.
    Ний не губим времето,
    Но се трудим ревностно.
    Малки сме работници,
    Трудим се.

3. Малки богомолци
Сме с надежда
Малки богомолци
Чакаме
    Славното отечество,
    по-добро от земното,
    Малки богомолци
    Чакаме.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/00:58
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/00:58
Ноти