Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало За малките деца
450. За малките деца
С. П. 292, Д. П. 407
1. Един Приятел има
За малките деца,
Неизменим Приятел,
Горе на небеса.
    Не е като мнозина
    Земни приятели,
    За туй Си драго име
    Достойн е винаги.

2. Има венец там горе
За малките деца,
Що вярват тук в Исуса,
Да носят за всегда,
    Венец блестящ и славен
    Исус ще тям даде,
    Които са Го тука
    Любили от сърце.

3. Има и нова песен
За малките деца,
Която неприятна
Не става никога.
    Таз песен нито ангел
    Може да устои,
    Христовото спасене
    Не бе за ангели.

4. Има и бели дрехи
За малките деца
И финикови вейки,
Китара хубава.
    Малки деца, дойдете,
    Търсете милий Спас,
    Той Сам Си е приготвил
    Всичко това за вас.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:32
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:32
Ноти