Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Мен Исус е възлюбил
449. Мен Исус е възлюбил
С. П. 164, Д. П. 413
1. Мен Исус е възлюбил,
Колко благ към мен е бил,
О, да бъда аз готов
Да приема таз любов!
    Ей, мен обича,
    Ей, мен обича,
    Ей, мен обича,
    Сам Той ми го каза.

2. Колко ме обича Той!
Във небесния покой
Мене слаб, да прибере,
Слезе тука и умре.
    Ей, мен обича и пр.

3. В славата Си и сега
Люби малките деца:
Те са грешни, Той е благ,
Те са слаби, Той е як.
    Ей, мен обича и пр.

4. Ако тука слушам аз
Преблагия Негов глас,
Кога умра, при Себе
Ще ме вземе на небе.
    Ей, мен обича и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:34
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:34
Ноти
Композитор
Уилям Брадбъри