Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Исус благославя децата
448. Исус благославя децата
С. П. 172, Д. П. 422
1. Когато аз старата повест чета,
Как Исус беше тук на тоз свят,
Как със благост пригърна Той малки деца,
Казвам: "О, да бях аз между тях!"

2. Да беше възложил ръце милий Спас
Със любов и на мойта глава,
И да бях слушал аз благодатния глас:
"Нека дойдат при Мене деца. "

3. Но още с молитва аз мога Христа
Да намирам във Божия храм:
Ако искрено тука Го търся сега,
Аз ще видя лицето Му там.

4. Той има готови места на небе
Зарад всите омити от грях,
Защото Той каза: "Приготвено е
Небесното царство за тях. "
Марк 9:37
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:27
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:27
Ноти