Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало За тебе се моля
44. За тебе се моля
С. П. 217, Д. П. 114, Tab. 118
1. Аз имам, брате, любезен Спасител;
За мене Той верно и всякога бди;
За мене Той е непрестанен молител;
О, същий Спасител да имаш и ти!
    За тебе се моля, за тебе се моля;
    О, същий Спасител да имаш и ти!

2. Аз имам брате, Отец на небето;
Духът Му ми дава надежди добри,
Че там гдето е ще Му видя лицето;
Дано наедно с мен да идеш и ти!
    За тебе се моля, за тебе се моля;
    Дано наедно с мен да идеш и ти!

3. Не съм достоен, но Спасът ми дава
Така мира Свой, щото в всите беди
Сърцето ми чудно той Сам утешава:
О, същия мир да получиш и ти!
    За тебе се моля, за тебе се моля;
    О, същия мир да получиш и ти!

4. Тоз драг Спасител когато намериш,
Кажи и на други какъв Спас е Той.
Моли се за тях и ответ ще приемеш, -
Ще стане Спас техен, както и Спас твой!
    Ответ ще приемеш, ответ ще приемеш;
    Ще стане Спас техен, както и Спас твой!
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:12
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:12
Ноти
Композитор
Д. Дайкс