Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Прав да си ти
437. Прав да си ти
С. П. 169, Д. П. 380
1. Прав да си ти всякога,
Смел да говориш все истината.
Правда и истина иска от нас
Бог, нека слушаме Негова глас.
    Прав да си ти всякога,
    Смел да говориш все истината.

2. Прав да си ти, не търси
Що правят другите, прав да си ти
Пред человеци и в тайната клет:
С правда ще съди Бог всичкия свят.
    Прав да си ти и пр.

3. Прав да си ти, наший Спас
Вечното правило дава за нас,
Все се познава дърво от плодът,
И человек от избраний си път.
    Прав да си ти и пр.
Матей 7:17
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:53
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:53
Ноти