Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Тихо, тихо Спасът вика
433. Тихо, тихо Спасът вика
С. П. 423, Д. П. 383
1. Тихо, тихо Спасът вика:
"Чадо, ела при Мен",
Слушай благата покана,
Като музика най-сладка,
    "Ела при Мен, ела при Мен,
    Чадо, ела при Мен. "

2. "Още в сутринта на младост,
Чадо, ела при Мен,
Със сърце си пълно с радост
Влез в пътеката на светост,,
    Сега ела, сега ела,
    Чадо, ела при Мен. "

3. "Грехът да те не измами,
Чадо, ела при Мен,
Тез що искрено Ме търсят
Вярно те ще Ме намерят.
    Скоро ела, скоро ела,
    Чадо, ела при Мен. "
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:21
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:21
Ноти