Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Дай ми на вярата крила
422. Дай ми на вярата крила
С. П. 370, Д. П. 36
1. Дай ми на вярата крила,
Да литна горе, дай
Светиите да гледам там
И славата им в Рай.

2. Еднъж те тук жалееха,
Се бореха със грях,
Както се борим ний сега
С съмнение и страх.

3. Питам: Как победиха те?
Завчас, с едни уста,
Отдават с радостно сърце
Всичко на Агнеца.

4. На таз земя следваха вси
Със ревност Вожда свой,
И тъй сега са стигнали
На вечния покой.

5. Да хвалим Вожда!Той ни е
Пример на свят живот:
Безчислени свидетели
Показват същий път.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:34
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:34
Ноти
Композитор
Уилям Крофт