Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Йерусалиме славний!
411. Йерусалиме славний!
С. П. 582, Д. П. 328
1. Йерусалиме славний,
Обител на светци!
Чрез вяра днес аз виждам
От тук стените ти.
    И славното видение
    На моя Бащин дом
    Ми става възхищение
    Препълня моя ум.

2. Жилище драгоценно,
Мое отечество,
У теб е всяка слава,
У мен е само зло.
    Йерусалиме новий,
    На безопасен бряг,
    За тебе се надявам, -
    Обичам ще во век.

3. Страна прекрасна, света!
Да ли ще стигна там?
Да ли ще се покланям
В неръкотворний дом?
    О, пепеле и прахо
    Дял твой е Йеова,
    Ти Негов си до веки, -
    Ти Негов и сега.
Откровение 21:2
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:46
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:46
Ноти
Композитор
Самуел Уесли