Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Хлопа, хлопа!
41. Хлопа, хлопа!
С. П. 185, Д. П. 83
1. Хлопа, хлопа! Кой е там?
Чака, чака, стоещ сам;
Един Царски Пътник има;
Той защо там да стои?
    Душо моя, стани скоро
    И вратата отвори.

2. Хлопа, хлопа! Кой е там?
Чака, чака, стоещ сам;
Но вратата твърде мъчно
Могат веч се отвори,
    Че резетата и ключът
    Много са ръждясали.

3. Хлопа, хлопа! Кой е там
Чака, чака, стоещ сам;
Да, с търпение още хлопа
Със ранената ръка,
    И с прободените нозе
    Чака пред твойте врата.

4. Хлопа, хлопа! Кой е там?
Чака, чака, стоещ сам;
Иска с тебе да вечеря
Спасът твой, душо моя;
    Ти стани и скоро с радост
    Да отвориш тез врата.
Йоан 1:9
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:53
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:53
Ноти
Композитор
Филип Блис