Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Тез струни ще се развалят
409. Тез струни ще се развалят
С. П. 454, Д. П. 362
1. Тез струни ще се развалят,
Тез песни ще се прекратят,
Но чудна ще е радостта
Да съм при Царя в небеса!
    Там Спаса си лице с лице
    Ще гледам с възхищение,
    Ще пея: "Колко съм блажен
    С пречудна благодат спасен!"

2. Таз къща ще се развали,
Не знам до колко ще стои,
Но Бог приготвил е за мен
Дом вечен, неръкотворен.
    Там Спаса си и пр.

3. Ще чакам аз до онзи ден,
(Тук със светилник украсен) -
Готов, кога ме викне Той,
Да вляза в славний Му покой!
    Там Спаса си и пр.

4. Когато ида на небе,
"Влез рабе верний" ще рече,
"При Мене на небесний пир",
И аз ще вляза в вечен мир.
    Там Спаса си и пр.
2 Коринтяни 5:1
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:17
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:17
Ноти
Композитор
Джордж Стебинс