Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Ще л"застанем при реката?
405. Ще л"застанем при реката?
С. П. 346
1. Ще л" застанем при реката,
При кристалната река,
Що извира изобилно
От престола за всегда?
    Ей, ще дойдем при реката
    Със ангелите и със светите,
    Ще се сберем при реката,
    Що извира от Божий престол.

2. При бреговете на реката
С радост (о, живот блажен!)
Спаса нашего ще хвалим
Там през вечний, весел ден.
    Ей, ще дойдем и пр.

3. Като стигнем на реката
Иде на труда конец:
Сам Спасителят ще тури
На главите ни венец.
    Ей, ще дойдем и пр.

4. Като стигнем на реката
Ще се свърши трудний път,
Ще ни весели сърдцата
Музиката на мирът.
    Ей, ще дойдем и пр.
Откровение 22:1
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:34
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:34
Ноти