Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Върху сионската гора
402. Върху сионската гора
С. П. 256
1. Върху сионската гора
Стоят изкупените с Кръв,
И хвалят Спаса си Христа
С безкрайна радост и любов!
    Таз песен колко сладка е!
    От всеки род и племе, те
    Изкупени, с приятен глас,
    Възпяват своя Спас,
    С приятен глас
    Възпяват своя Спас,
    С приятен глас
    Възпяват славния си Спас!

2. До век ще пълнят тез души
Света любов и благодат,
И непрестанни радости,
Тях вечно ще ги веселят!
    Таз песен и пр.

3. От грях и смърт спасени са,
Пълнят небето със хвали,
Познават вече ценността
На любовта що ги спаси!
    Таз песен и пр.

4. Дано да разпростре крила
Душата ми, да литне там,
И аз да пея песента
Коят ехти в небесний храм!
    Таз песен и пр.
Откровение 14:1
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:13
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:13
Ноти