Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Има една земя
400. Има една земя
С. П. 242
1. Има една земя
От тук далеч,
Блажена, хубава
О, весел бряг
    Светите там стоят,
    Светли са като денят,
    Пеят и не мълчат.
    Слава во век!

2. О, към оназ земя
Брате, иди,
Бързай към веселба,
Не чакай ти.
    Смърт няма вече там,
    Страх или съблазън нам,
    Но песни в Божий дом
    Всичките дни!

3. В оназ света земя
Вси са добри,
Светят от веселба
Всите очи.
    Вика небесен глас:
    "Има слава и за вас"
    Гдето е наший Спас,
    Ще сме и ний!
Откровение 2:11
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:08
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:08
Ноти