Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Дом Бащин е небето
398. Дом Бащин е небето
С. П. 208, Д. П. 355
1. Дом Бащин е небето нам,
Наший път е към дома,
Предшевшите ще стигнем там,
Наший път е към дома.
    Колко приятен онзи час,
    Кога ще видим наший Спас,
    И чуем сладкий Негов глас!
    Наший път е към дома.

2. Тих е и мирен онзи бряг,
Наший път е към дома,
Не може там да влезе враг,
Наший път е към дома.
    И пътник тука уморен
    Ще има там мир съвършен,
    Ще е от грях и смърт спасен.
    Наший път е към дома.

3. Отиваме си: Боже дай,!
Наший път е към дома,
Дай нам жилище в Твоя Рай,
Наший път е към дома.
    Телото ни и да умре,
    Дом вечен ще ни се даде,
    Смъртта отваря нам небе.
    Наший път е към дома.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:43
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:43
Ноти
Композитор
Д. Рандалф