Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Мислете за дом горе там
397. Мислете за дом горе там
С. П. 203
1. Мислете за дом горе там,
При небесната бистра река,
Где светиите в Божия дом
С бели дрехи облечени са.
    Горе там, горе там,
    С бели дрехи облечени са.
    Горе там, горе там, горе там
    С бели дрехи облечени са.

2. О, колко приятели там,
Що са свършили път преди нас,
Днес те поглед отправят и нам
И се кланят пред нашия Спас!
    Горе там, горе там,
    Те се кланят пред нашия Спас.
    Горе там, горе там, горе там,
    Те се кланят пред нашия Спас.

3. Аз скоро ще съм горе там,
От греха съвършено спасен,
Като тях ще се кланят и сам
Като тях ще съм вечно блажен,
    Горе там, горе там,
    Като тях, ще съм вечно блажен.
    Горе там, горе там, горе там,
    Като тях ще съм вечно блажен.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:57
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:57
Ноти