Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Имам Отец във славната земя
395. Имам Отец във славната земя
С. П. 199
1. Имам Отец във славната земя,
Отец ме вика от сега,
Да ида аз в оназ земя.
    Аз отивам, отивам в оназ земя,
    Отец ме" вика от сега,
    Да ида аз в оназ земя.

2. Имам Спасител в славната земя,
Исус ме кани от сега,
Да ида аз оназ земя.
    Аз отивам и пр.

3. Имам венец там в славната земя,
Исус ми казва от сега,
Че нося ще в оназ земя.
    Аз отивам и пр.

4. Имам и близки в славната земя
Исус ми казва от сега,
Че нося ще в оназ земя.
    Аз отивам и пр.

5. Ще ли те срещна аз в оназ земя?
Ще хвалим там ний на всегда
Исуса в славната земя.
    Наедно да отидем в оназ земя,
    Наедно да отидем в оназ земя:
    Ще хвалим там ний на всегда
    Исуса в славната земя.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:15
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:15
Ноти