Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Ето горе, пред престола
393. Ето горе, пред престола
С. П. 141, Д. П. 296
1. Ето, горе пред престола
Множество стои,
Всички пеят нова песен,
Хвалят Спаса ни:
    "На Тогоз, що ни възлюби,
    Спаса наш един,
    Слава да възпеем днес ний
    И във век. Амин. "

2. Те еднаж тук бяха грешни,
Мръсни бяха вси,
Днес те горе с бели дрехи
Са облечени.
    На Тогоз и пр.

3. Без надежда бихме били,
Да не бе спасил
Той нас, недостойни грешни,
И от грях омил.
    На Тогоз и пр.

4. А сега и ний ще хвалим
Същий славен Спас,
Наедно с тях ще възвисим
С радост наший глас:
    На Тогоз и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:14
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:14
Ноти
Композитор
Филип Блис