Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Радостно, радостно вървя
392. Радостно, радостно вървя
С. П. 122
1. Радостно, радостно вървя на път,
Който ме води към горния свят!
Ангелски гласове викат: "Ела,
Радостно, радостно тук у дома!"
    Скоро ще мина аз жизнен предел,
    Скоро ще стигна на славната цел,
    Странен и пътник не ще съм тогаз.
    Радостен, весел ще съм у дома.

2. Мили приятели минаха там,
Чакат и мене в небесния дом!
Пеят отсреща през смъртна река:
"Радостно бързай, ела у дома!"
    Сладки им звукове стигат до нас,
    Чува се техният сладостен глас,
    Канят и викат отсред небеса:
    "Радостно тичай, ела у дома!"

3. Смърт нека остри своите стрели,
Мене не може тя веч устраши,
Спас мой отнел е на гроба властта,
Радостно аз ще вървя към дома!
    Колко веселие в вечния ден!
    Вечно от грях и погибел спасен!
    Ще славословя аз Спаса Христа,
    Радостно, радостно там у дома!
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:30
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:30
Ноти