Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Скръбта си дълбоко скрий
390. Скръбта си дълбоко скрий
С. П. 180, Д. П. 244
1. Скръбта си дълбоко скрий и зарови:
В тоз свят има доста, не притуряй ти,
Скръбта ти е тежка, кажи я тогаз
Само на Исуса, Той е твоят Спас.

2. Кажи я Исус, за теб Той умря,
Кажи я Исусу, помощ ще даде,
Той слуша молитва и Сам Той каза,
"Елате при Мене!" - О, скръбний, ела!

3. Смутени сърдца има около ти,
И обременени, ти ги улекчи.
Дай помощ и радост на ближния си,
И своята скръб на Исуса хвърли.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:22
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:22
Ноти
Композитор
Филип Блис