Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Там при Исуса
389. Там при Исуса
С. П. 136, Д. П. 242
1. Там при Исуса вси скръбни идете,
Там поклонете се ревностно вий,
Нему скръбта си свободно кажете,
Всичките болки Той мож изцели.

2. Ето, вам тъжни, разтуха и радост,
Светла надежда из тъмни беди,
Вам Утешител говори със сладост,
"Вашите скърби ще Аз изцеля".

3. Хляб, ето, на живот, ето, извират
Там под престола най-бистри води,
Тези що пият таз здраве намират:
Бог е що всека скръб мож изцели.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:45
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:45
Ноти
Композитор
Самуел Уебе