Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Езици человечески
384. Езици человечески
С. П. 456, Д. П. 270
1. Езици человечески
И ангелски да бих можал
Свободно да говоря вси,
Не бих се нищо ползувал.

2. Ако и да ме хвалят вред,
Любов когато нямам аз,
Съм като дрънкане на мед,
Или кимвален празен глас.

3. Да имах и пророчество,
Да знаех аз и тайни вси,
Да имах вяра тъй щото
Да местя цели планини, -

4. Имота си и да раздам
На бедните, да съм готов
На пламъка да се предам,
Пак нищо не съм без любов.

5. Към Бога и към человек
Трябва любов да пламне,
Тя с нищо друго и до век,
Не може да се замени.
1 Коринтяни 13:
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:05
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:05
Ноти
Композитор
Ралф Харисън